Beschermd Wonen

opdrachtgever: Per Saldo

Een kleine 40.000 mensen maken in Nederland gebruik van Beschermd Wonen onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij hebben een psychische kwetsbaarheid, waardoor zelfstandig wonen zonder begeleiding (nog) niet haalbaar is. Tot 1 januari 2015 hadden deze mensen een indicatie van het CIZ met de naam GGZ-C. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag kwam er dan een vastgesteld budget beschikbaar.

Vanaf 1 januari 2015 valt Beschermd Wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid onder verantwoordelijkheid van 43 centrumgemeenten. Zij hebben veel beleidsvrijheid om Beschermd Wonen in te vullen naar hun voorkeur. Dit biedt prachtige kansen en ook enorme valkuilen. De commissie Dannenberg heeft voor de VNG een toekomstplan geschetst.

 

Visão en Beschermd Wonen

Een deel van de mensen die Beschermd Wonen nodig hebben, maakt gebruik van een pgb. Ze nemen zelf de verantwoordelijkheid om hun wonen en zorg zo te organiseren dat het bij hen past, soms ook dat het tot hun herstel leidt. Vanuit Per Saldo behartig ik de belangen van mensen met een pgb voor Beschermd Wonen.

Overige projecten

Op de hoogte blijven...

Contact opnemen...

Willeke van den Hoek
06-41889139
willeke@visao.nu

Diedenweg 9
6717KR EDE