Vanuit autisme bekeken

opdrachtgever: Ministerie van VWS

Het programma ‘Vanuit autisme bekeken’ zet een beweging in gang om anders met autisme om te gaan.

We kijken vanuit het perspectief van mensen met autisme naar zorg en (levensloop)ondersteuning, werk, sport en school. In het programma werken mensen met en zonder autisme nauw met elkaar samen.

Oplossingen die voorgesteld worden betreffen altijd integraal maatwerk. Dit vraagt op korte termijn van alle partijen creativiteit en flexibiliteit. Soms vraagt het ook een investering. Op termijn zal alles zich vierdubbel terugbetalen. Zie hiervoor ook de Maatschappelijke Businesscase

Visão en Vanuit autisme bekeken

Binnen het programma zet ik mij in voor ouders van kinderen met autisme. Zij staan sterker wanneer ze

  • goed geïnformeerd worden over keuzemogelijkheden wat betreft opvoeding, ondersteuning en therapie. Hiervoor maakten we een keuzehulp rond opvoeding en zorg
  • voldoende toegang hebben tot hulp en advies
  • in vrijheid kunnen kiezen hoe ze om willen gaan met hun bijzondere kind.

Dit vraagt van overheden, zorgaanbieders, scholen en sportclubs dat ze heel goed leren luisteren naar de ouders en de kinderen. Elk kind met autisme is anders. Deze kinderen vragen maatwerk. Maatwerk gaat voor hen het verschil maken tussen vastlopen en functioneren.

 

Overige projecten

Op de hoogte blijven...

Contact opnemen...

Willeke van den Hoek
06-41889139
willeke@visao.nu

Diedenweg 9
6717KR EDE