Pilot integraal Persoonsgebonden Budget (pgb) in Delft en Woerden

Opdrachtgever: Per Saldo

Een integraal pgb is een manier van financieren van hulp en ondersteuning die zorgt voor optimale eigen regie. Mensen met een complexe zorgvraag ontvangen binnen het huidige systeem ondersteuning uit verschillende wetten en regelingen, bv. uit:

  • Wet Langdurige Zorg
  • WMO2015
  • Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet
  • Vervoersregelingen
  • Passend Onderwijs
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Elk van de wetten en regelingen kent een eigen regime van aanvragen en verantwoorden.

Een integraal pgb zorgt voor 1 centrale aanvraag. De budgetten uit de verschillende wetten en regelingen worden vervolgens bij elkaar geveegd tot een integraal budget. De budgethouder mag zelf bepalen welke zorg en ondersteuning hij inkoopt. De leefbaarheid staat weer voorop. Er kan zelfs een integraal budget gemaakt worden voor een heel gezin.

Visão en integraal pgb

Namens Per Saldo draag ik bij aan de pilot integraal pgb in Delft en Woerden.

Voor meer informatie: http://integraalpgb.nl

 

een integraal pgb brengt de bedoeling weer terug: het leven staat voorop. Niet de hulp.

Overige projecten

Op de hoogte blijven...

Contact opnemen...

Willeke van den Hoek
06-41889139
willeke@visao.nu

Diedenweg 9
6717KR EDE