Missie en visie Visao

Missie

Visão wil de samenleving een geschikte plaats maken voor alle mensen. Centraal daarbij staat de keuzevrijheid van elk mens om het leven naar eigen voorkeuren in te richten. Zo kunnen mensen ontwikkelen in lijn met wie ze zijn. Dat brengt kwaliteit van leven.

 

Visie

Visão helpt mensen hun leven in te richten naar hun eigen voorkeuren; ook als ze (chronisch) last hebben van psychische of lichamelijke aandoeningen.

Visão helpt overheden en andere organisaties om een context te creëren waarin dit beter mogelijk is dan nu.

 

Visão doet dat door:

  • overheden te helpen maatwerk mogelijk te maken door visie-vorming, beleidsvorming, het ontwikkelen van instrumenten en het opheffen van belemmeringen in financiering, verkokering e.d.
  • organisaties van cliënten of familieleden te helpen met goede informatie over zorg en ondersteuning, over de organisatie en financiering daarvan en over hun rol in het vormgeven van (overheids)beleid.
  • de directe omgeving (ouders, familieleden, directe hulpverleners) te adviseren bij hun taak in de hulpverlening of het herstel.
  • met individuele cliënten of hun naasten na te denken over passende mogelijkheden in hun leven (integraal maatwerk)

 

Wat maakt dat Visão dit kan?

Visão werkt steeds vanuit (te betrekken) ervaringsdeskundigheid, wat bijdraagt aan het realiseren van integraal maatwerk. Hoewel kostenbesparing voor Visão geen doel op zich is, is het realiseren van integraal maatwerk met betrokkenheid van de cliënt of zijn/haar omgeving bijna altijd goedkoper omdat het leidt tot meer inzet van betrokkenen en beter herstel. De aanpak van Visão is daarom voor alle betrokkenen interessant.

We streven naar een inclusieve samenleving. Te vaak nog betekent dit dat mensen die anders zijn (in het plaatje: niet groen zijn) zich moeten aanpassen alsof ze 'normaal' zijn

Op de hoogte blijven...

Contact opnemen...

Willeke van den Hoek
06-41889139
willeke@visao.nu

Diedenweg 9
6717KR EDE